NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Nasze bogate doświadczenie w realizacji szkoleń pozwala nam dostarczać szkolenia na najwyższym poziomie.

ELASTYCZNOŚĆ

Program naszych szkoleń zawsze jest precyzyjnie doprecyzowany w porozumieniu z klientem.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań otrzymujesz 100% zwrotu poniesionych kosztów.

MODEL PRACY

Każde nasze szkolenie składa się z 3 etapów, które starannie przeprowadzamy dbając o najdrobniesze szczegóły.

to dokładne określenie celów danego szkolenia oraz testy wstępne, które pozwalają na uzyskanie informacji o aktualnym stanie wiedzy uczestnika.

to praca trenera na sali wykładowej. Trener minimalizuje teorię do niezbędnego minimum poświecając tym 80% czasu na wyjaśnianie praktycznych aspektów danego zagadnienia.

to ankiety ewaluacyjne, testy końcowe oraz Follow Up. Po szkoleniu przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne, które służą ocenie warsztatu pracy trenera. Testy końcowe wraz z testami wstępnymi mają na celu określić przyrost wiedzy każdego z uczestników szkolenia. Po każdym szkoleniu w okresie kilku miesięcy kontaktujemy się ponadto z klientem w celu uzyskania informacji na ile dane szkolenie pozwoliło zwięszyć efektywność uczestnika w codziennej pracy.

WYBRANE OPINIE KURSANTÓW

NASI TRENERZY PRACOWALI DLA